103. Stof als betaalmiddel

Het handelsnetwerk van de VOC is verbonden met dat van de West-Indische Compagnie (WIC). In ruil voor slaven levert de WIC niet alleen wapens, maar ook allerlei stoffen en kauri-schelpen, die ze van de VOC koopt.
Deze rekening uit het archief van de WIC maakt die relatie tussen van de twee Nederlandse handelscompagnieën heel duidelijk.
Op de linkerpagina staat genoteerd hoeveel tot slaaf gemaakten gekocht kunnen worden voor de verschillende types handelsgoederen.
Zo is bovenaan de lijst te lezen dat voor 17972 pond “boesjes” (dat zijn kauri-schelpen) “179 3/4 slaaven” gekocht kunnen worden. Dat de WIC op die manier spreekt over mensen is heel veelzeggend. De compagnie behandelt de tot slaaf gemaakten echt alleen als goederen.

-> Om de route te vervolgen, loopt u naar de andere kant van het middenpad naar de tekst over Ceylon en de Malabarkust.